Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym

55-040 Tyniec Mały, ul. Szkolna 2