Aktualności

Drodzy Państwo,
Biorąc pod uwagę racjonalne dowożenie dzieci do oddziałów przedszkolnych- zerówek  oraz ze względu na bardzo małą ilość dzieci potrzebujących dowiezienia do szkoły oraz odwiezienia do miejscowości, w której mieszkają od dnia 18.11.2020 ustalone zostały z przewoźnikiem 2 przewozy dzienne- jeden dowóz poranny oraz jeden odwóz dzieci ze szkoły o godzinie 15.

16.11.2020 15:15 | czytaj więcej
Szanowni Państwo!
 
W imieniu całego Grona Pedagogicznego, personelu przedszkola i pracowników kuchni - serdecznie dziękujemy za pamięć i serdeczne słowa oraz słodkości. Dziękujemy za współpracę i wspieranie nas w codziennej pracy, za dodawanie otuchy w tych trudnych czasach i pomoc, na którą zawsze możemy liczyć.
15.10.2020 12:55 | czytaj więcej

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora

Zadania:

- drobne prace konserwatorskie

- dozorowanie szkoły

Oferujemy:

umowę na zastępstwo

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  na adres: sekretariat.szkola@szkolatyniecmaly.pl lub pozostawienie CV na portierni.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji pod numerem telefonu 730 817 097

1.10.2020 14:25 | czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i pracowników naszej placówki prosimy, w przypadku kwarantanny, izolacji, zakażenia dzieci lub rodziców o informowanie przedszkola o tym fakcie. Jednocześnie zapewniamy, że żadne dane osobowe (nazwiska) nie będą ujawniane.

Informacje takie pozwolą nam na szybszą reakcję (izolacje grupy dzieci), jak również na zwiększenie reżimu sanitarnego.

11.09.2020 10:38 | czytaj więcej

Szanowni Rodzice,

We wrześniu prosimy o wpłaty za obiady szkolne na ogólny numer konta

97 9575 0004 0000 0961 2000 0020

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Zespół Szkolno-Przedszkolny W Tyńcu Małym

Kwota do wpłaty za wrzesień to 99,00 zł

Płatność do 15.09.2020 r.

Od października wpłaty na indywidualne numery kont przypisane dla dziecka.

Magdalena Tomalka

Intendent 

8.09.2020 07:44 | czytaj więcej

Drodzy Państwo,

zebrania z wychowawcami grup dla rodziców dzieci nowoprzyjętych odbędą się w sali gimnastycznej szkoły (wejście do sali za Orlikiem) o godzinie 17:00 w poszczególnych dniach:

4.09.2020 14:55 | czytaj więcej

Drodzy Rodzice, 

W załączniku wytyczne MEN,  MZ i GIS

Proszę o zapoznanie się.

3.09.2020 14:15 | czytaj więcej

Drodzy Rodzice,

Prosimy o wypełnienie dokumentów znajdujących się w załączniku i wrzucenie koperty z kompletnymi dokumentami do urny, która zostanie wystawiona przy wejściu do szkoły do dnia 01.09.2020r.

 

31.08.2020 10:29 | czytaj więcej

Szanowni  Rodzice,

Proszę o wypełnienie kart informacyjnych dotyczących godzin pobytu i żywienia w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym (kl. "0") . 

Dokumenty dostępne są na stronie przedszkola ( informacja w aktualnościach z dnia 17.06.2020 ).

- dla dzieci przedszkolnych - do pobrania pierwsza deklaracja ( osoby posiadające Kobierzycką Kartę Dużej Rodziny proszone są o jej skan)

- dla dzieci klas "0" - do pobrania druga deklaracja.

27.08.2020 14:26 | czytaj więcej

Strony