Świetlica

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

W ramach zajęć świetlicowych zostały przeprowadzone warsztaty z robotyki z wykorzystaniem kloców KORBO, które zostały zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Mali technicy przystąpili do ciężkiej pracy zaprojektowania Iglo. Dzieci uczyły się pracy w grupie i wytrwałości w wykonaniu powierzonego zadania.

#LaboratoriaPrzyszłości