Informacje od Intendenta

 

 

 

ŻYWIENIE DZIECI

W ZSZP TYNIEC MAŁYM

Prawidłowe żywienie należy do najważniejszych czynników wpływających korzystnie na stan zdrowia dziecka oraz jego zdolność do uczenia się, aktywność ruchową, samopoczucie i stan emocjonalny.